Portugal søforsikring - Båd- og yachtforsikring Portugal

Forsikre din båd og yacht for minimum 40% mindre, end du betaler nu!

Vi tilbyder bådforsikringer i Portugal for alle typer både, inklusive; motoryachter, sejlyachter, halvstive både, joller, sejlbåde, katamaraner, pramme, husbåde og jetski'er. Vores partnerskab med flere bådforsikringsselskaber giver os mulighed for at sammenligne deres priser, dækning og krydstogtområde for at tilbyde dig den bedst egnede dækning baseret på dine behov. Vores priser er normalt mindst 40 % lavere end din nuværende forsikring, så bed om et uforpligtende tilbud og sammenlign det med din nuværende forsikring.

Bådforsikring er obligatorisk i de fleste havne og lystbådehavne i Portugal og rundt om i verden på grund af juridisk ansvar (personskade og materiel skade, som du kan påføre tredjeparter). Derfor er det vigtigt at tegne minimumsdækningen kaldet "civilansvar" eller "basisforsikringsdækning".

Vi tilbyder 2 typer forsikringer for Portugal; BASISSIKRING & TOPFORSIKRING . Det er meget vigtigt at forstå, at den BASIC -forsikring, vi tilbyder, ligner den "all-risk"-forsikring, som mange andre forsikringsudbydere tilbyder, men til en pris, der kan sammenlignes med, hvad de fleste forsikringsudbydere tilbyder ansvarsforsikring. Vores BASIC forsikring er faktisk; ansvarsforsikring + kaskoforsikring til prisen for en delkasko!

TOP -forsikringen er all-risk dækning på topbetingelser såsom betaling for følgeskader, garanteret fast skat, ingen fradrag "nyt for gammelt" og mange flere.
Vores TOP -cover er den all-round ubekymrede pakke til krævende kunder. Ansvarsforsikringen omfatter en bred dækning også for brug af udenlandske lystbåde. Med sin ordentlige all-risk-dækning tilbyder den fulde kaskoforsikring et rigtigt bredt produkt til en garanteret fast afgift.

Sammenligning mellem de to typer bådforsikring i Portugal, vi tilbyder

BÅDENS ANSVAR

Top

Grundlæggende

Høje dækningssummer på op til 10.000.000 EUR for tingskade og personskade og 200.000 EUR hver for leje- og tingskade

Dæksummer op til 2.000.000 EUR for tingskade og personskade og 25.000 EUR for økonomisk tab

Premium-fri medtagelse af tilbud med en drivkraft på op til 60 hk

Premium-fri medtagelse af tilbud med en drivkraft på op til 5 hk

Dækning også ved skader forårsaget af de medforsikrede på hinanden

Præmiefri medforsikring af udvidet skipperansvar for lejede eller chartrede yachts

Båd fuld kaskoforsikring

Top

Grundlæggende

Ægte all-risk dækning

Specificeret risikodækning

Forsikringssum som "fast takst" for hele forsikringsperioden

Forsikringen erstatter skader til nutidsværdi

Erstatning for delskade "Ny for gammel"

Bjærgnings- og vragfjernelsesomkostninger ud over forsikringssummen op til EUR 2.000.000

Bjærgnings- og vragfjernelsesomkostninger ud over forsikringssummen op til forsikringssummen

Medforsikring af unavngivne personlige effekter op til 2 % af forsikringssummen

Medforsikring af unavngivne personlige effekter op til 1 % af forsikringssummen

Dækning for følgeskader, f.eks. synkning eller skader forårsaget af rust, frost, slitage eller oxidation.

Ingen selvrisiko ved indbrud, skader forårsaget af lyn eller transport, kollision og brandskader, som tredjemand alene er ansvarlig for.

Ingen selvrisiko ved tyveri af den forsikrede båd og motoren, hvis motoren er udstyret med transpondersystem

Ingen selvrisiko for kontrolomkostninger efter en grundstødning

Organisation og omkostningsdækning for afløserskipper ved sygdom i udlandet

Imødekommende skadesløsrabat (NCD) med forskudsrabat på 40 % NCD og 50 % reduktion af selvrisikoen ved skade efter 5 skadefrie år

Imødekommende skadesfri rabat (NCD) med en forhåndsrabat på 40 % NCD

Ulykkesforsikring for passagerer

Top

Grundlæggende

Verdensomspændende anvendelsesområde for den forsikrede båd og dens tilbud samt chartrede yachter

Verdensomspændende anvendelsesområde for den forsikrede båd og dens tilbud

Forsikrede personer: forsikringstager (ejer), skipper, besætningsmedlemmer, besøgende og gæster

Forsikrede personer: forsikringstager (ejer), skipper, besætningsmedlemmer, besøgende og gæster

Dobbelt invaliditetsydelse fra 90 % invaliditet

Dobbelt invalideydelse op til 200.000 EUR/person fra 90 % invaliditet og fremefter

Kompensation på op til 3.000 EUR for omkostninger til søbjærgning, eftersøgning og redning

Refunder lægeudgifter, andre operationsomkostninger, hospitalsindlæggelse og proteseomkostninger for kosmetiske operationer op til EUR 3.000.

Registrer din Portugal bådforsikring i 3 nemme trin

 • thumb Anmod om et uforpligtende tilbud
 • thumb Modtag vores tilbud
 • thumb Tegn citat

Grundlæggende forsikringsdækning

Tredjepartsansvarsforsikring + fuldtidsforsikring til en delvist forsikringspris

Vores BASIC-dækning giver dig et fuldt ud passende tredjepartsansvar og en fuldstændig forsikring. Den samlede forsikring er baseret på en børsnoteret risikodækning betyder, at alle dækkede risici som f.eks. Kollision, synke, indbrud osv. Er opført. Med dette BASIC cover får du en regulering i henhold til den aktuelle værdi af yachten eller den respektive bygningsdel. Denne type betræk er især velegnet til ældre lystbåde, hvor vores TOP-betræk ikke er rentabelt.

GRUNDLÆGGENDE FORDELING AF DÆKNING

Medforsikret i ansvarsforsikringen er som følger:
 • Det personlige juridiske ansvar for skipperen og andre personer, der er autoriseret til at betjene køretøjet;
 • Besiddelse og brug af joller med op til 5 PS;
 • Det juridiske ansvar for træk af vandski og kitesurfere;
 • Vandføreren har sit personlige juridiske ansvar, hvis og så længe han / hun er i bugsering af køretøjet (datterselskab)
 • Det juridiske ansvar for skader, der opstår under deltagelse i sejladsregattas eller under de relaterede transferture;
 • De forsikredes juridiske ansvar, forudsat at de bliver bedt om at yde hjælp til en båd i nød, og en skade på den ødelagte båd er forårsaget af denne hjælpeforanstaltning, f.eks. En rebforbindelse;
 • Det juridiske ansvar for økonomiske skader fra skader, der opstod i den effektive forsikringsperiode;
 • Den forsikredes juridiske ansvar for direkte eller indirekte konsekvenser af ændringer af den fysiske, kemiske eller biologiske karakter af en vandstrækning inklusive grundvand (vandforurening).

Fakta om den samlede forsikring
 • Verdensomspændende dækning mulig;
 • Forsikringsdækning udvider yacht / båd inklusive maskiner, udstyr, lager, joller, tilbehør og personlige ting
 • Forsikringsdækning er gyldig på vand og på land, herunder landing og lancering
 • Forsikringsdækning for transport ad landevejen og for den båd, der påhænges med færge;
 • Forsikrede risici: kollision, jordforbindelse, stranding, synke, brand, eksplosion, tyveri, hærværk, Guds handlinger, lynnedslag, mastbrud;
 • Inkluderet forsikringsdækning for trailere i tilfælde af brand, eksplosion, tyveri samt total tab som følge af en ulykke med force majeure
 • Udgifter til bjærgning, bjærgningsforsøg og i så fald bortskaffelse af affald op til størrelsen af forsikringssummen (ud over forsikringssummen)
 • Forsikringstagerens udgifter til forebyggelse og reduktion af en skade op til en grænse på 20% af forsikringssummen
 • Inklusive regatta-risiko / race-risiko for sejlbåde under klubregattaer;
 • I tilfælde af en total skade: udskiftning af tidsværdien (tidsværdiforsikring);
 • I tilfælde af delvis skade: erhvervelse af 100% af reparationsomkostningerne, erhvervelse af transportomkostninger til værftet og vejen tilbage;
 • Ikke udpegede personlige genstande, udstyr og vedhæftede filer op til en værdi på 1% af det forsikringssum, der automatisk medforsikres
 • Eliminering af egenandelen i tilfælde af tyveri, hvis båden eller påhængsmotoren er udstyret med en GPS / GSM-transponder.

Passagerulykkesforsikring
 • Verdensomspændende dækning for den forsikrede yacht og dens joller;
 • Forsikrede er forsikringstageren (ejeren), skipperen, besætningsmedlemmer, besøgende og gæster.
 • Dobbelt invaliditetsydelse op til 200.000 € / person fra 90% handicap.

Top forsikringsdækning

Korrekt dækning af alle risici ved topbetingelser som betaling for følgeskader, garanteret fast skat, ingen fradrag "nyt for gammelt" og mange flere.

Vores TOP-cover er den all-round ubekymrede pakke til krævende kunder. Ansvarsforsikringen omfatter en bred dækning også for brug af udenlandske lystbåde. Med sin ordentlige all-risk-dækning tilbyder den fulde kaskoforsikring et rigtigt bredt produkt til en garanteret fast afgift. Bliv godt rådgivet af vores vandhåndværkseksperter om de mange fordele ved TOP-coveret eller informer dig selv online på vores hjemmeside.

Topdækningsopdeling

Medforsikret i ansvarsforsikringen er følgende:
 • Det personlige juridiske ansvar for skipperen og andre personer, der er bemyndiget til at betjene køretøjet
 • Besiddelse og brug af joller med op til 60 hk
 • Det juridiske ansvar fra træk af vandskiløbere og kitesurfere
 • Vandskiløberes personlige juridiske ansvar, hvis og så længe han/hun er i bugseringen af køretøjet (datterselskab)
 • Det juridiske ansvar for skader opstået under deltagelse i sejlsportsregattaer eller under overførsler relateret
 • De forsikredes juridiske ansvar for en skade på en ødelagt båd, som er sket under en hjælpeforanstaltning, f.eks. en rebforbindelse, forudsat at de bliver bedt om at yde assistance til en nødstedt båd
 • Det personlige juridiske ansvar for forsikringstageren og de personer, der er medforsikret fra skipper eller drift af udenlandske vandfartøjer og/eller dets faciliteter, udstyr og tilbehør (datterselskab)
 • Ansvarskrav blandt de medforsikrede for tingskade og personskade, som ikke er forårsaget af arbejdsulykker i forsikringstagerens selskab
 • Det juridiske ansvar for skader på lejede lagerrum og moler (op til € 200.000), som blev lejet til personlige formål for at placere eller opbevare båden/yachten
 • Det juridiske ansvar for økonomisk skade fra skader opstået i den effektive forsikringsperiode
 • Forsikringstagerens retlige ansvar for direkte eller indirekte følger af ændringer i den fysiske, kemiske eller biologiske karakter af en vandstrækning, herunder grundvand (vandforurening).

Fakta om en kaskoforsikring
 • Ægte all-risk dækning
 • I tilfælde af delvis skade, "nyt for gammelt" (uden fradrag)
 • Ikke udpegede personlige ejendele og ikke permanent installeret udstyr og tilbehør op til 2% af den faste afgift pr. begivenhed
 • Udgifter til bjærgning, bjærgningsforsøg og i givet fald bortskaffelse af affald op til et beløb på 2.000.000 € (udover forsikringssummen)
 • Forsikringstagers udgifter til forebyggelse og reduktion af skader op til maksimalt 50 % af forsikringssummen
 • Inspektionsomkostninger efter grundstødning af yachten, uden selvrisiko
 • I et fremmed land, organisation og betaling af en erstatningsskipper på grund af en uventet sygdom hos skipperen (op til 1.100 €), for overførslen til skibshavnen eller destinationen
 • Ved samlet tab: aftalt forsikringssum minus restværdi
 • Følgeskader på yachten og båden forårsaget af regn, sne, varme, oxidation, gnavere, forringelse, konstruktion, produktions- eller materialefejl, ...

Ulykkesforsikring for passagerer
 • Verdensomspændende dækning for den forsikrede yacht og deres joller og for yachts chartret af forsikringstageren
 • De forsikrede er forsikringstager (ejer), skipper, besætningsmedlemmer, besøgende og gæster, ...
 • Dobbelt invaliditetsydelse fra 90 % invaliditet
 • Erstatning på op til € 3.000 til redningsaktioner og bjærgning
 • Erstatning af lægeudgifter, andre operationsomkostninger, hospitalsophold samt tandlægeudgifter til kosmetiske operationer op til en grænse på 3.000 €

Valgfri forsikring at tilføje
 • Medforsikring af charterrisikoen (kommerciel brug);
 • Medforsikring af chartretab i kommerciel brug;
 • Medforsikring af regatta-risikoen (udvidelse af forsikringsdækningen ved træningskrydstogter og int-sejlads-regattaer)
 • Yderligere maskindækning (Inkluderer uforudsete skændinger på grund af operatørfejl, klodsethed, målefejl, kontrolsystemet eller sikkerhedsudstyr på grund af centrifugalkraft, overtryk, vakuumtryk, frost og is)
 • Medforsikring af beslaglæggelse, krig og strejke.

Vælg dit cruising-område - vi dækker hele verden ikke kun Portugal!

Vores forsikringsudbydere kan dække dig overalt i verden. Når du anmoder om et forsikringstilbud, afhænger præmiesatsen af det område, hvor du vil blive dækket, så vælg et af nedenstående områder.

 • A Dækningen gælder på land i Europa og på alle indre farvande, Nordsøen og Østersøen (Nordsøen: nord til linjen dannet af Bergen / Wick, syd: til Ushant / Landsend), inklusive hele Middelhavet (begrænset af Bosporus, 12 sømil fra kysten af Afrika, Jordan, Israel og Syrien) og Atlanterhavskysten op til 200 sømil (undtagen nord og vest for Irland) til den nordlige grænse af den vestlige Sahara (uden de 12 sømil afrikanske kyst ), inklusive De Kanariske Øer inden for en radius på 200 sømil.
 • B Indlands- og lavvandede kystfarvande Berlin, Brandenburg og Mecklenburg-Vorpommern
 • C Tyske indre farvande uden Rhinen
 • D Europæiske indre farvande
 • E Europæiske indre farvande og Østersøen
 • F Europæiske indre farvande og Nordsøen og Østersøen (Nordsøen: nord til linjen dannet af Bergen / wick, syd: til Ushant / Landsend)
 • G Græske kystfarvande (Det Ioniske Hav og Det Ægæiske Hav)
 • H Tyrkiske kystfarvande op til 200 sømil, afgrænset nord af Bosporus-strædet
 • I Kroatiens kystfarvande op til 200 sømil.
 • J udvidede skibsruter f.eks. Caribien, Seychellerne, hele verdenen.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om søforsikring

Betyder det noget under hvilket flag min båd er registreret?

Nej, det betyder ikke noget, hvor du har valgt at registrere din båd. Vores kunder har deres både registreret i mange forskellige lande inklusive; Polen, Langkawi, BVI, Delaware, Panama, Caymanøerne, Spanien, Portugal, Frankrig, Italien osv.

Betyder det noget, hvor jeg vil bruge min båd?

Nej, vores forsikringspartnere tilbyder dækning til alle områder rundt om i verden. Bare sørg for at angive på tilbudsformularen det område, hvor du vil bruge din båd.

Hvilke andre forsikringstyper tilbyder du i Portugal?

 • Ekst. Tredjepartsforsikring for skippere
 • Professionel skipperansvarsforsikring
 • Depositumforsikring for chartrede lystbåde
 • Forsikring af rejseannullering
 • Beredskabsforsikring
 • Skipper & Crew forsikringspakker
 • SeaHelp CharterPass
 • Rejsesundhedsforsikring

Er du klar til at booke din Portugal bådforsikring?

Udfyld vores online tilbud på 5 minutter

« Hurtig og nem proces, meget billigt tilbud. »

Marcelo